Pretty Skinny is een Pro Ana community.
Deze community volgt de milde stroming, en hardcore-praktijken zijn hier verboden.

Klein stukje geschiedenis over Pro Ana:
Het woord Pro Ana (ook wel Pro Anorexia genoemd) is een afkorting van het woord Professional Anorectic.
Dit waren websites voor mensen die voor hun carrière (zoals model of acteur/actrice) baat hadden bij een Anorectisch uiterlijk. Het kwam uit de tijd van de heroïnechick-look rond de jaren '90.

Later is Pro Ana een beweging geworden voor mensen met een eetprobleem of een Eetstoornis die nog niet toe zijn aan herstel, waar ze zichzelf kunnen zijn, en waar ze lotgenoten kunnen vinden.

Pro Ana kent verschillende stromingen.

Milde stroming:
De milde stroming is er om steun, begrip, erkenning en herkenning te vinden bij lotgenoten.
De drang om af te vallen is bij mensen met een eetprobleem zoals Anorexia zo groot, dat er soms extreme maatregelen worden genomen om dit te bereiken of om gewichtstoename te beperken.
Wij weten hoe groot de wens is om af te vallen. We gaan er altijd weer naar op zoek.
Daarom bieden wij elkaar in deze community ook veel aan op het gebied van afvallen, maar beperken we ons tot op zekere hoogte als het gaat om schadelijke methoden.
In tegenstelling tot de hardcore stroming promoten wij deze dingen dan ook niet.

Schadelijke methodes zijn bij de milde stroming alleen bespreekbaar als het bijvoorbeeld om herstel of (hulp bij) schade gaat, omdat wij er van bewust zijn dat er kans is op overnemend gedrag.

Bij de milde stroming wordt Anorexia niet gezien als een leefstijl, maar als een serieuze ziekte.
Anorexia Nervosa wordt dan ook niet gepromoot.
Tevens wordt er met regelmaat gewezen op het zoeken van professionele hulp en bieden wij zelf een vorm van laagdrempelig herstel aan, voornamelijk om onze leden kennis te laten maken met de wereld van herstel.

Hardcore stroming:
Zoals hierboven al een beetje beschreven staat is de hardcore stroming erg geneigd de schadelijke kant van het afvallen op te gaan. Helaas sporen mensen in deze stroming elkaar zelfs letterlijk aan om bepaalde schadelijke - zelfs dodelijke - dingen te doen. Er wordt niet geïnformeerd wat de gevolgen kunnen zijn en daarbij ook geen hulp geboden bij opgelopen schade.
Er worden strenge regels opgelegd, en indien je die niet kunt naleven krijg je bepaalde 'straffen' die heel erg ver gaan. We hebben het dan bijvoorbeeld over naaktfoto's sturen zodat iedereen in de groep je kan uitschelden, jezelf opzettelijk verwonden en hier foto's van moet sturen als bewijs.
'Coaches' zijn ook veel actief in deze stroming.
Klik hier voor informatie over coaches.

Als je nieuw bent in de Pro Ana-scene word je meestal naar de Hardcore stroming gelokt.
Dit komt omdat de meeste mensen niet eens weten dat er een andere stroming bestaat, en dit komt ook omdat het internet hier (helaas) bol mee staat.
De media heeft hier het grootste aandeel in.


Hoe werkt een Eetstoornis?

"Dik is lelijk", "Dik is walgelijk", "Je bent te dik", "Je bent niks waard omdat je dik bent", "Pas als je dun bent, ben je iets waard", "Dun is mooi", "Als je afvalt, word je dun, zo simpel is het", ...
Deze gedachten krijgt iemand met een Eetstoornis zoals Anorexia Nervosa elke dag opnieuw. Dit herhaalt en herhaalt en herhaalt. Dat is de ziekte.
'Iets waard zijn', dat willen we toch allemaal? Evenals 'onszelf mooi vinden' en 'onszelf kunnen accepteren'.
Iemand met Anorexia wil zichzelf zo ontzettend graag iets waard vinden, maar volgens de persoon in kwestie ís hij/zij dat gewoonweg niet. Mooi? Dat is ze niet. Zichzelf accepteren? Dat kan hij niet.

Mensen met Anorexia weten wanneer zij wél wat waard zijn.
Wanneer zij zichzelf wél kunnen accepteren.
Wanneer zij wél mooi zijn.
Dat is als ze (extreem) dun zijn.

Anorexia Nervosa is meer een Dwangstoornis dan een Eetstoornis. Het gaat helemaal niet om eten, het gaat om obsessief gedrag wat zich uiteindelijk uit in een extreme verandering van het eetpatroon.
Iemand met Anorexia is zo geobsedeerd door het behalen van het doel, dat hij of zij er letterlijk alles voor over heeft. Ook als dat einde vriendschap betekend, ook als dat einde relatie met familieleden betekend.
Dat is de ziekte.
"Je bent niet dik", "Je moet eten", "Je moet niet afvallen".
Deze teksten zijn voor familieleden en vrienden heel voor de hand liggend om te roepen.
Met deze woorden zijn mensen met Anorexia niet geholpen. Het tegenovergestelde gebeurt namelijk: Je creëert onbegrip, soms zelfs haat. Je laat overduidelijk merken dat je hem of haar niet begrijpt.

Het enige wat iemand met Anorexia wil, is begrepen worden. (H)erkenning krijgen. Zijn of haar verhaal kunnen doen zónder dat iemand doet alsof die het snapt, maar dat eigenlijk totaal niet doet.

Hier komt Pretty Skinny in beeld.
Pretty Skinny is een community die ervoor strijdt dat mensen die juist een luisterend oor nodig hebben, dit ook krijgen. Begrip. Herkenning. Erkenning.
Bij Pretty Skinny leer je jezelf waarderen in wie je bent mét je gedachtes, gevoelens en behoeftes.
"Je bent inderdaad dik". Dergelijke teksten komen dan ook niet voor in onze community.
Het gaat er namelijk om wat jij vind, wilt en voelt. Jouw leven gaat om jou, en niet om iemand anders.
Het wordt tijd dat je deze eens kunt uiten zónder dat iemand je met een begrip-loze blik zit aan te staren. Dat je eens terug hoort "Ik snap precies wat je bedoelt", in plaats van "Nee, je bent niet dik".
Bij Pretty Skinny bieden wij je aan waar je zo naar verlangt.
Zodat je je begrepen voelt.
Zodat het als thuiskomen voelt.

Wat als community's zoals Pretty Skinny niet bestaan?
Vraag naar Pro Ana zal er altijd blijven bestaan.
Pro Ana is namelijk een manier van uiten en steun vinden in alles waar je omgeving je in afstoot.
Pro Ana wordt door veel mensen bestempelt als negatief, en dat is omdat mensen weigeren te kijken naar wat Pro Ana echt is. Dat er een verschil is tussen Hardcore- en Milde Pro Ana.
Een belangrijk verschil.
Door, naast Hardcore community's, ook Milde Pro Ana community's van het internet af te halen, zoals het proberen te verbieden via de wet, zoeken mensen met een Eetstoornis een andere manier om toch hun Pro Ana te krijgen, en dan ontstaan er op korte termijn honderden Hardcore WhatsApp-groepen en dan loopt de boel pas echt uit de hand.
Dan wordt het oncontroleerbaar en wordt het probleem alleen maar groter, of wil je zeggen dat sinds ze drugs verboden hebben, het hele drugs-probleem in de wereld is opgelost?

De media heeft ervoor gezorgd dat mensen denken dat Pro Ana altijd hardcore is.
Pretty Skinny is een community die heel hard bezig is zo veel mogelijk mensen die vanuit zichzelf al op zoek zijn naar Pro Ana, in aanraking te laten komen met de Milde Pro Ana, en weg te halen van de Hardcore Pro Ana.
Wij adverteren daarom heel veel op Hardcore-websites, in de hoop (en met succes tot nu toe!) mensen van de Hardcore stroming af te lokken en in de juiste banen te leiden.

Zolang Hardcore websites en community's bestaan, willen wij mensen met een Eetstoornis alleen in aanraking laten komen met Pretty Skinny, indien zij zélf op zoek zijn gegaan naar Pro Ana, oftewel een beweging waar ze lotgenoten kunnen vinden.

Wij zullen daarom ook nooit adverteren op plekken die niets te maken hebben met Pro Ana en waar mensen dat ongevraagd in hun schoot geworpen krijgen.
De kans is namelijk nog veel te groot dat deze mensen op Hardcore websites terecht komen en niet meteen stuiten op Milde Pro Ana community's zoals Pretty Skinny.


© 2018 - 2022 Pretty Skinny. All rights reserved.